Font size

El maltractament a les persones grans des d’una mirada preventiva i comunitària (Only in Spanish)

26 novembre 2021 – Espagne.

Fundació Salut Empordà

El maltractament a les persones grans des d’una mirada preventiva i comunitària

Interviewée : Marie Beaulieu