Font size

El maltractament a les persones grans des d’una mirada preventiva i comunitària (Available in Spanish only)

November 26, 2021 – Spain.

Fundació Salut Empordà

El maltractament a les persones grans des d’una mirada preventiva i comunitària

Interviewee : Marie Beaulieu